Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.


ul. Połczyńska 118 a,
01-304 Warszawa


Numer konta bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A., 95 1600 1172 0002 3304 9606 5001


NIP: 646 -10-02-655,
Regon: 272249958


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000108213,
Wysokość kapitału zakładowego: 8 837 200 zł


Strona w przygotowaniu